Zamówienie indywidualne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Chcę zamówić indywidualną wersję:
Wybierz co najmniej jedną z powyższych opcji

Uzupełnienie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. Wysłanie formularza nie oznacza złożenia zamówienia.
Wybrana opcja zostanie wyceniona przez obsługę i na tej podstawie powstanie ostateczna oferta do akceptacji zamawiającego.
Pole wymagane
Pole wymagane

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie Hubert Świątek Make Home, ul. Krajowa 17, 62-025 Kostrzyn, NIP: 527-20-45-102. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia.